Kategorie: Neposlušné hlásky

Hláska Š

Celý článek

Hláska Č

Celý článek

Hláska H

House House v strouze, kousek pouze od husy se vzdálilo. Hned ji z nouze volá dlouze, pláče, že se ztratilo. Nehoda Hana má panenku, chodí s ní po venku. Panenka upadne, nechce vstát, ne a ne. Hana pannu napomene: „Nemáš kopat do kamene!“

Celý článek

Hláska K

Celý článek

Hláska L

Celý článek