Rozloučení s předškoláky

Koncem června proběhlo v naší mateřské škole tradiční loučení s předškoláky. Dopoledne se s nimi přišli rozloučit zástupci města Dubí a na památku každému budoucímu školáčkovi předali knížku. Loučení pak pokračovalo na zahradě naší mateřské školy, kde na všechny děti čekala zábavná taneční show ve stylu street dance pod vedením tanečního lektora Káji, po té následovalo vystoupení žongléra, který dětem ukázal vtipné vystoupení, na jehož závěru si každý mohl vyzkoušet žonglování s míčky, tyčkami nebo talířem. Odpoledne pak již předškoláci netrpělivě vyhlíželi své rodiče, kteří si přišli užít slavnostní odpoledne spolu s nimi. Program zahájila paní ředitelka krátkým proslovem. Poté předškoláci zatančili „Kuchařský tanec“ a zazpívali pásmo písniček, které nacvičili s paní ředitelkou. Každá třída pak přednesla krátkou básničku, kterou si pro své hosty připravila. Následovalo slavností šerpování, u kterého rodičům občas i ukápla slza. Vrcholem slavnostního programu byl přípitek se všemi učitelkami i paní ředitelkou. Následovala volná zábava s grilováním. Velkým překvapením, které vykouzlilo dětem radostný úsměv na tváři, bylo několik koníků z ranče Saint Anthony, na kterých se děti mohly povozit. Poté se děti pomalu rozloučily se svými rodiči a těšily se na dobrodružné přespání ve školce. I když je loučení s dětmi, které opouští školku vždy trochu smutné, všichni jsme si tento mimořádný den užili. Našim budoucím školáčkům přejeme, ať se jim ve škole daří.