Hláska Ď

Navozování a procvičování hlásky Ď odkaz:

hlasky-ddttnn

 

 

Průpravná cvičení
Ď – přitisknout celý jazyk k hornímu patru (případně zatlačit lžičkou) a vyslovovat jako D.
Slabiky: ďa, dě, di, ďo, ďu
Slova a věty: děda, děti, dělá, chodí, vidí, hadi, ďobe, ďas, díky, ďábel…
Děda dělá loď. Děti chodí k vodě. Láďa se dívá na hádě. Zahradník zasadil květinu. Dělníci dělají lopatou díru.
Do díry se myška dívá.
V díře vidí kousek sýra.
Loudila myška malá,
aby trochu ochutnala.
Divná věc, ten ementál,
podiví se šedá myš.
Přede mnou si někdo vzal,
Má plno děr, nevidíš?
Děda dělá dětem lodě,
děti s nimi chodí k vodě.
Dívají se za lodí,
jak na vodě závodí.
Hádě, hádě, háďátko,
je hadovo mláďátko.

Zdroj: https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk/pismena/pismeno-d-s-ha/

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy