Logopedie

Již několik let se systematicky zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí a to zejména dětí ve středním a předškolním věku. Paní učitelky, které v rámci logopedické prevence s dětmi pracují získaly řádnou kvalifikaci Logopedického preventisty. Tyto paní učitelky se v rámci svých tříd u vytypovaných dětí zaměřují především na cvičení správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledání odborné péče u dětí, které vykazují některou z druhů řečových vad. Samozřejmě je velice důležitá komunikace a spolupráce s rodiči

Logopedie probíhá ve třídách Slavíků, Sýkorek a Kukaček vždy ve středu nebo ve čtvrtek v době odpoledního odpočinku a je zaměřena především na:

  • rozvoj a nácvik správné výslovnosti
  • dechová a hlasová cvičení
  • cvičení motoriky mluvidel
  • nácvik komunikačních dovedností
  • cvičení na rozvoj fonematického sluchu ( rozlišování hlásek ve slově)
  • rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti

Kontakty na logopedy

Mgr. Helena Kapaňová

Vrchlického 9
41501 Teplice
+420 417 534 158 | +420 776 123 712

Mgr. Irena Rážová

Kollárova 11
41501 Teplice
+420 736 629 582

Mgr. Elsa Císařová

Lázeňský dům Jirásek, Lípová 738
415 01 Teplice
+420 417 977 714