Vítá vás MŠ Cibuláček

Jsme dynamická mateřská škola s dlouholetou tradicí pěveckého sboru.

Co je u nás nového?

Koncem června proběhlo v naší mateřské škole tradiční loučení s předškoláky. Dopoledne se s nimi přišli rozloučit…
V úterý 18. června se celá naše mateřská škola vydala na celodenní výlet na Máchovo jezero. Nejprve…
Ve čtvrtek 13.6. nás do školky přijelo potěšit divadlo Na klice s pohádkou Co se nese v lese. Veselý…

Pěvecký soubor

Mateřskou školu Cibuláček reprezentuje svoji hudební činností dětský pěvecký soubor Cibuláček, který má za sebou již mnohaletou tradici a postupem času se soubor připojil k významným symbolům školy i města Dubí.

Zaměření naší školky


Naše vize

Vizí školního vzdělávacího programu je probouzet u dětí aktivní zájem o objevování, učení a dění kolem nás, vést děti k umění naslouchání a porozumění, vzájemné toleranci a respektu.

Pro děti je nabízeno vhodné vzdělávací prostředí, které je pro ně vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V takovém prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, může se projevovat, bavit a zaměstnávat dětským způsobem.

Předškolní vzdělávání směřujeme k tomu, aby děti, které opouštějí mateřskou školu, byly vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, s vlastním rozumem, schopné tvořivě přemýšlet aby byly ochotni nejen přijímat, ale také dávat, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, čelit problémům a nástrahám a také se dále rozvíjet.

 

Dlouhodobé vzdělávací cíle mateřské školy

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základních hodnot na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

ŠVP - školní vzdělávací program

Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy Cibuláček vychází ze Školního vzdělávacího programu

„Cibuláček letí světem, poznání přináší dětem“

Je zpracován v souladu s RVP PV, rozdělen na tematické bloky, které jsou v jednotlivých ročních obdobích motivovány ptáčkem Cibuláčkem. Témata ročních období jsou rozpracována na jednotlivé měsíce roku s danými cíli.

1 | CIBULÁČEK ČARUJE S PODZIMEM

Naše školka

 • Kamarádi, hola, hola, školka už vás všechny volá !
 • Co nám chutná, to už víme, hostinu si připravíme.

Pedagogický záměr:
poznávání prostředí MŠ, okolí MŠ, adaptace nových dětí, navazování přátelských a kamarádských vztahů, individuální spolupráce s rodiči a dětmi, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem a lidem v mateřské škole, seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorování, pojmenování, poznávání dozrávajícího ovoce (jablka, hrušky, švestky)

Zlatý lístek z javora

 • Léto končí, ptáci letí, dědek táhne řepu, děti!
 • Nebojte se netopýrů, vydlabeme v dýni díru!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorovat sklizeň na polích a v zahradách (mrkev, zelí, petržel, brambory), slavnosti dýní, oslavy „Halowenu“,  všímání si barev podzimu

Já se prosím podzim jmenuju

 • Temný les si tiše hýčká, poklad skřítka podzimníčka
 • Moje tělo někdy bolí, žádná nemoc mě neskolí!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimní přírody (počasí, pouštění draků, změny v přírodě), rozvíjení poznatků o stromech, jejich pojmenování, plody, listy, hry s přírodním materiálem, poznávání a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

2 | SNĚHOVÁ VÍLA A CIBULÁČEK

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

 • Adventní čas už se blíží, potichu se čerti plíží
 • Na Štědrý den přání máme, na Ježíška si počkáme

Pedagogický záměr

poznávání a prožívání kulturních a společenských zvyků a tradic, posilování kladných citů, radosti, upevňování lásky a porozumění k druhým, příprava a realizace vánočních besídek a slavností

Sněhuláci mají práci

 • Sněhová víla čaruje, a Mrazík na bruslích         už tu je
 • Kdo tu chodil, dupy, dupy, stopy už jsou u chalupy

Pedagogický záměr
poznávání a pozorování ročního období zimy (zimní příroda, zvířátka v zimě, - stopy, hry na sněhu a zimní sporty) a zimního počasí

Naše Země nádherná, tady bydlím, to jsem já!

 • Kosmonautem chtěl bych být, celý vesmír objevit!
 • Velkou lodí pluji sám, vítám vás, jsem kapitán!
 • Karneval, to je bál, hleď abys ho nezmeškal!

Pedagogický záměr
získávání elementárních poznatků o planetě Zemi (pevniny – světadíly, hory, lesy, pouště, louky, pole, potoky, řeky, moře, oceány, příroda, lidé a jejich život), a o planetách, hvězdách a vesmíru, návštěva planetária, realizace společné oslavy – karneval

3 | CIBULÁČEK VÍTÁ SLUNÍČKO

Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala

 • Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře
 • Jak to bylo pohádko, ztratilo se kuřátko
 • Moje milá slepičko, dej mi jedno vajíčko

Pedagogický záměr
objevování znaků probouzející přírody, poznávání charakteristických znaků ročního období jara, umět žít a chovat se ve shodě s živou a neživou přírodou, poznávat a vědět, že svět přírody je barevný a různorodý, seznamování se s dětskou literaturou, poznávání jarních kulturních tradic a zvyků, vítání jara, oslavy Velikonoc

Zvířátka, zvířátka, otevřete vrátka

 • Poznáváme mláďátka a na statku zvířátka
 • Tady bydlím, žiju rád, ve městě i na horách
 • Čáry, máry, fuk, ať je z tebe kluk!

Pedagogický záměr
poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, charakteristické znaky, jak se o zvířata staráme, seznamování se s městem, kde bydlíme a s významnými místy ČR, včetně historie, poznávání svátku „pálení čarodějnic“

Všechno kvete, louka voní, 

kytičku mám jenom pro ní!

 • Moje milá mamičko, nakreslím Ti srdíčko
 • Beruška a mravenec lezou s námi na kopec
 • Kdopak nás vždy zachrání, k požáru včas uhání!

Pedagogický záměr
prohlubování vztahů v rodině – oslava svátku maminek, poznávání kvetoucí přírody, život v trávě, pozorování hmyzu, vnímání pestrosti a barevnosti, seznamování se se záchrannými složkami (polici, požárníci, záchranáři), poznávání pravidel silničního provozu

4 | CIBULÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Hádej, hádej, čím chci být, mohl bych tě překvapit

 • Kuchař, lékař, policista, do budoucna pro mě cesta
 • Indiáni, ti se mají, celý den nic nedělají!

Pedagogický záměr
realizace a prožívání oslav svátku Dne dětí, pozorování blízkého i vzdálenějšího okolí, seznamování s okolními městy a místy – výlety za poznáním, seznamování se s různými povoláními a řemesly, poznávání jiných kultur – seznamování s životem indiánů a jejich vztahu ke zvířatům

Splň nám přání jediný, ať jsou tady prázdniny!

 • Léto začlo, slunce hřeje, zahrada se na nás směje

Pedagogický záměr
Využití školní zahrady k letním hrám (průlezky, houpačky, klouzačka, otužování,  jízda na koloběžkách, kolech, odstrkovadlech, využití pískoviště), rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky, rovnováhy, fantazie a představivosti, rozvoj prosocionálního chování