Vítá vás MŠ Cibuláček

Povinné vzdělávání a další tipy, náměty, aktivity a činnosti pro práci s dětmi najdete v záložce "Distanční výuka".

Co je u nás nového?

Druhý lednový týden navštívilo naši mateřskou školu Sváťovo dividlo, aby nám zahrálo pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.…
Celý článek
V předvánočním čase nás ve školce potěšilo divadlo Matýsek, které k nám dorazilo na „Vánoční setkání“. Herci…
Celý článek
Přestože byl teprve pátek, 3. prosince, děti v naší mateřské škole se nemohly dočkat, až uslyší zvoneček,…
Celý článek

Pěvecký soubor

Mateřskou školu Cibuláček reprezentuje svoji hudební činností dětský pěvecký soubor Cibuláček, který má za sebou již mnohaletou tradici a postupem času se soubor připojil k významným symbolům školy i města Dubí.

Zaměření naší školky


Naše vize

Vizí školního vzdělávacího programu je probouzet u dětí aktivní zájem o objevování, učení a dění kolem nás, vést děti k umění naslouchání a porozumění, vzájemné toleranci a respektu.

Pro děti je nabízeno vhodné vzdělávací prostředí, které je pro ně vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V takovém prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, může se projevovat, bavit a zaměstnávat dětským způsobem.

Předškolní vzdělávání směřujeme k tomu, aby děti, které opouštějí mateřskou školu, byly vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, s vlastním rozumem, schopné tvořivě přemýšlet aby byly ochotni nejen přijímat, ale také dávat, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, čelit problémům a nástrahám a také se dále rozvíjet.

 

Dlouhodobé vzdělávací cíle mateřské školy

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základních hodnot na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

ŠVP - školní vzdělávací program

Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy Cibuláček vychází ze Školního vzdělávacího programu

„Cibuláček letí světem, poznání přináší dětem“

Je zpracován v souladu s RVP PV, rozdělen na tematické bloky, které jsou v jednotlivých ročních obdobích motivovány ptáčkem Cibuláčkem. Témata ročních období jsou rozpracována na jednotlivé měsíce roku s danými cíli.

1 | CIBULÁČEK ČARUJE S PODZIMEM

Naše školka

 • Kamarádi, hola, hola, školka už vás všechny volá !
 • Co nám chutná, to už víme, hostinu si připravíme.

Pedagogický záměr:
poznávání prostředí MŠ, okolí MŠ, adaptace nových dětí, navazování přátelských a kamarádských vztahů, individuální spolupráce s rodiči a dětmi, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem a lidem v mateřské škole, seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorování, pojmenování, poznávání dozrávajícího ovoce (jablka, hrušky, švestky)

Zlatý lístek z javora

 • Léto končí, ptáci letí, dědek táhne řepu, děti!
 • Nebojte se netopýrů, vydlabeme v dýni díru!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimu a podzimního počasí, pozorovat sklizeň na polích a v zahradách (mrkev, zelí, petržel, brambory), slavnosti dýní, oslavy „Halowenu“,  všímání si barev podzimu

Já se prosím podzim jmenuju

 • Temný les si tiše hýčká, poklad skřítka podzimníčka
 • Moje tělo někdy bolí, žádná nemoc mě neskolí!

Pedagogický záměr:
seznamování s charakteristickými znaky podzimní přírody (počasí, pouštění draků, změny v přírodě), rozvíjení poznatků o stromech, jejich pojmenování, plody, listy, hry s přírodním materiálem, poznávání a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

2 | SNĚHOVÁ VÍLA A CIBULÁČEK

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

 • Adventní čas už se blíží, potichu se čerti plíží
 • Na Štědrý den přání máme, na Ježíška si počkáme

Pedagogický záměr

poznávání a prožívání kulturních a společenských zvyků a tradic, posilování kladných citů, radosti, upevňování lásky a porozumění k druhým, příprava a realizace vánočních besídek a slavností

Sněhuláci mají práci

 • Sněhová víla čaruje, a Mrazík na bruslích         už tu je
 • Kdo tu chodil, dupy, dupy, stopy už jsou u chalupy

Pedagogický záměr
poznávání a pozorování ročního období zimy (zimní příroda, zvířátka v zimě, - stopy, hry na sněhu a zimní sporty) a zimního počasí

Naše Země nádherná, tady bydlím, to jsem já!

 • Kosmonautem chtěl bych být, celý vesmír objevit!
 • Velkou lodí pluji sám, vítám vás, jsem kapitán!
 • Karneval, to je bál, hleď abys ho nezmeškal!

Pedagogický záměr
získávání elementárních poznatků o planetě Zemi (pevniny – světadíly, hory, lesy, pouště, louky, pole, potoky, řeky, moře, oceány, příroda, lidé a jejich život), a o planetách, hvězdách a vesmíru, návštěva planetária, realizace společné oslavy – karneval

3 | CIBULÁČEK VÍTÁ SLUNÍČKO

Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala

 • Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře
 • Jak to bylo pohádko, ztratilo se kuřátko
 • Moje milá slepičko, dej mi jedno vajíčko

Pedagogický záměr
objevování znaků probouzející přírody, poznávání charakteristických znaků ročního období jara, umět žít a chovat se ve shodě s živou a neživou přírodou, poznávat a vědět, že svět přírody je barevný a různorodý, seznamování se s dětskou literaturou, poznávání jarních kulturních tradic a zvyků, vítání jara, oslavy Velikonoc

Zvířátka, zvířátka, otevřete vrátka

 • Poznáváme mláďátka a na statku zvířátka
 • Tady bydlím, žiju rád, ve městě i na horách
 • Čáry, máry, fuk, ať je z tebe kluk!

Pedagogický záměr
poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, charakteristické znaky, jak se o zvířata staráme, seznamování se s městem, kde bydlíme a s významnými místy ČR, včetně historie, poznávání svátku „pálení čarodějnic“

Všechno kvete, louka voní, 

kytičku mám jenom pro ní!

 • Moje milá mamičko, nakreslím Ti srdíčko
 • Beruška a mravenec lezou s námi na kopec
 • Kdopak nás vždy zachrání, k požáru včas uhání!

Pedagogický záměr
prohlubování vztahů v rodině – oslava svátku maminek, poznávání kvetoucí přírody, život v trávě, pozorování hmyzu, vnímání pestrosti a barevnosti, seznamování se se záchrannými složkami (polici, požárníci, záchranáři), poznávání pravidel silničního provozu

4 | CIBULÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Hádej, hádej, čím chci být, mohl bych tě překvapit

 • Kuchař, lékař, policista, do budoucna pro mě cesta
 • Indiáni, ti se mají, celý den nic nedělají!

Pedagogický záměr
realizace a prožívání oslav svátku Dne dětí, pozorování blízkého i vzdálenějšího okolí, seznamování s okolními městy a místy – výlety za poznáním, seznamování se s různými povoláními a řemesly, poznávání jiných kultur – seznamování s životem indiánů a jejich vztahu ke zvířatům

Splň nám přání jediný, ať jsou tady prázdniny!

 • Léto začlo, slunce hřeje, zahrada se na nás směje

Pedagogický záměr
Využití školní zahrady k letním hrám (průlezky, houpačky, klouzačka, otužování,  jízda na koloběžkách, kolech, odstrkovadlech, využití pískoviště), rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky, rovnováhy, fantazie a představivosti, rozvoj prosocionálního chování