Kategorie: Projekty EU

Projekt EU – ŠABLONY III pro MŠ Cibuláček

Mateřská škola Cibuláček se od září 2021 zapojila do projektu EU „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“  s názvem „Šablony III pro MŠ Cibuláček“. Projekt potrvá od 1.9.2021 do 30.6.2023 a cílem projektu je posílení personální podpory na pozici chůva v mateřské škole pro děti mladší tří let a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a dětí v projektové výuce.

Celý článek

Využívání dotykových tabletů v předškolní výuce

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i zapojování ICT pomůcek do výuky. I z tohoto důvodu jsme využili možnosti dotací, poskytnutých MŠMT z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání „ v rámci projektu Šablony pro MŠ Cibuláček II“ a zakoupili 10 kusů dotykových tabletů. Již od listopadu 2019 je aktivně zapojujeme do výuky. Aktivity ICT pomáhají dětem rozvíjet digitální...

Celý článek

Projekt EU – Šablony pro MŠ Cibuláček II

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, se zapojila do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj  a  vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony pro MŠ Cibuláček II“ s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014971. Projekt bude realizován v období...

Celý článek

Schůzka s rodiči

Dne 16.05.2018 proběhlo v naší mateřské škole setkání s rodiči ohledně nástupu dětí do ZŠ a informací o plánovaném ozdravném výjezdu – školy v přírodě. V rámci projektu EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) nazvaného „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ připravila p. Mgr. Petra Kolouchová ze ZŠ Dubí 2 odbornou prezentaci na téma „Školní zralost“. Rodiče se seznámili se základními znaky školní zralosti,...

Celý článek

Projekt EU – „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, je zapojena do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o poskytnutí dotace projekt s názvem „Rozvoj lidských zdrojů...

Celý článek