Kategorie: Projekty školky

Člověk a kůň

Ve čtvrtek 10.6 proběhl v naší školce v rámci  integrovaného bloku „Indiáni, ti se mají, celý den nic nedělají“ projektový den nazvaný „Člověk a kůň“. Děti se v průběhu 14 dní seznamovaly s indiánskou kulturou, věděly, kdo byli indiáni, v jaké části světa žili, co všechno dělali, aby přežili těžké podmínky, jak se oblékali a kdo byl jejich nejvěrnější přítel – kůň. Zároveň...

Celý článek

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Z důvodu stále se kupředu vyvíjejícím technologiím, jsme se rozhodli dát se touto cestou i my a pomalu hravou formou seznamovat děti s technickými novinkami. Již na sklonku roku 2018 jsme zakoupili MultiBoard, a zprovoznili jej ve třídě Slavíků. MultiBoard se díky svým možnostem stal pro děti nejen zábavou, ale i zdrojem mnoha důležitých informacích. Děti zde mohou společně pracovat pod vedením...

Celý článek

Projekt Jazykové hrátky

Již několik let se zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí. Paní učitelky, které absolvovaly studium k prohloubení odborné kvalifikace „Kurz primární logopedické prevence“ ,  se u dětí zaměřují především na procvičování správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledávání odborné péče u dětí, které vykazují některou řečovou vadu, spolupracují s odborníky z PPP Teplice. Velice důležitá je komunikace a spolupráce s rodiči ! Logopedické...

Celý článek

Setkávání a spolupráce s rodiči

Dne 31.10.2018 proběhlo v naší MŠ setkání s rodiči na společné tvořivé dílničce – dýňování. V rámci projektu EU nazvaném „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ nás navštívila paní učitelka ze ZŠ Dubí 1 Mgr. Jitka Jägerová, která si připravila pro rodiče odbornou prezentaci na téma „Emoční a sociální připravenost dětí“. Rodiče se tak seznámili se základní funkcí rodiny při výchově dítěte,...

Celý článek