Kategorie: Projekty školky

Projekt Jazykové hrátky

Již několik let se zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí. Paní učitelky, které absolvovaly studium k prohloubení odborné kvalifikace „Kurz primární logopedické prevence“ ,  se u dětí zaměřují především na procvičování správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledávání odborné péče u dětí, které vykazují některou řečovou vadu, spolupracují s odborníky z PPP Teplice. Velice důležitá je komunikace a spolupráce s rodiči !...

Celý článek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Již několik let se systematicky zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí a to zejména dětí ve středním a předškolním věku. Paní učitelky, které v rámci logopedické prevence s dětmi pracují získaly řádnou kvalifikaci Logopedického preventisty. Tyto paní učitelky se v rámci svých tříd u vytypovaných dětí zaměřují především na cvičení správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledání odborné péče u dětí, které vykazují některou z druhů řečových vad. Samozřejmě...

Celý článek

Setkávání a spolupráce s rodiči

Dne 31.10.2018 proběhlo v naší MŠ setkání s rodiči na společné tvořivé dílničce – dýňování. V rámci projektu EU nazvaném „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ nás navštívila paní učitelka ze ZŠ Dubí 1 Mgr. Jitka Jägerová, která si připravila pro rodiče odbornou prezentaci na téma „Emoční a sociální připravenost dětí“. Rodiče se tak seznámili se základní funkcí rodiny při výchově dítěte,...

Celý článek

OZDRAVNÝ POBYT V SOLNÉ JESKYNI -informace

Vážení rodiče, V rámci podpory zdraví dětí pořádáme v letošním školním roce ozdravný pobyt v solné jeskyni v Solance v Teplicích. Cena 10 pobytů v trvání 45 minut (jeden ozdravný pobyt) v solné jeskyni bude pro dítě stát 300,- Kč. Některé zdravotní pojišťovny tyto pobyty hradí. Z důvodu bezpečnosti  jsme zajistili vlastní dopravu autobusem. Cestovné na dítě je 155,- Kč. Celkem tedy bude 10...

Celý článek