Kategorie: Projekty EU

Projekt Národní plán obnovy pro rok 2022

V roce 2022 byla MATEŘSKÉ ŠKOLE CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI z MŠMT poskytnuta v rámci rozvojového programu Národního plánu obnovy dotace na neinvestiční výdaje za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Dotace byla financována Evropskou unií.

Celý článek

Šablony OP JAK pro MŠ CIBULÁČEK

Mateřská škola Cibuláček se od září 2023 zapojila do projektu spolufinancovaného EU a MŠMT „OP Jan Amos Komenský“. Projekt potrvá od září 2023 do srpna 2025 a jeho cílem je pomoci dětem dočasnou podporou školního asistenta a poskytnout profesní vzdělání všem pracovníkům mateřské školy.    

Celý článek

Projektový den – loutkohraní

Ve středu 19.4 nás ve školce čekalo dopoledne plné překvapení. Hned ráno jsme si užili maňáskové divadlo se třemi  krátkými pohádkami „O perníkové chaloupce“, kde jsme si připomněli, že nesmíme sami chodit do lesa. Druhá pohádka byla o klubíčku, které se rádo vychloubalo a poslední pohádka „O slepičce a kohoutkovi“ nám připomněla, že si máme pomáhat. Po pohádce jsme měli...

Celý článek

Projekt EU – ŠABLONY III pro MŠ Cibuláček

Mateřská škola Cibuláček se od září 2021 zapojila do projektu EU „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“  s názvem „Šablony III pro MŠ Cibuláček“. Projekt potrvá od 1.9.2021 do 30.6.2023 a cílem projektu je posílení personální podpory na pozici chůva v mateřské škole pro děti mladší tří let a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a dětí v projektové výuce.

Celý článek

Využívání dotykových tabletů v předškolní výuce

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i zapojování ICT pomůcek do výuky. I z tohoto důvodu jsme využili možnosti dotací, poskytnutých MŠMT z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání „ v rámci projektu Šablony pro MŠ Cibuláček II“ a zakoupili 10 kusů dotykových tabletů. Již od listopadu 2019 je aktivně zapojujeme do výuky. Aktivity ICT pomáhají dětem rozvíjet digitální...

Celý článek

Projekt EU – Šablony pro MŠ Cibuláček II

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, se zapojila do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj  a  vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony pro MŠ Cibuláček II“ s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014971. Projekt bude realizován v období...

Celý článek

Schůzka s rodiči

Dne 16.05.2018 proběhlo v naší mateřské škole setkání s rodiči ohledně nástupu dětí do ZŠ a informací o plánovaném ozdravném výjezdu – školy v přírodě. V rámci projektu EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) nazvaného „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ připravila p. Mgr. Petra Kolouchová ze ZŠ Dubí 2 odbornou prezentaci na téma „Školní zralost“. Rodiče se seznámili se základními znaky školní zralosti,...

Celý článek

Projekt EU – „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, je zapojena do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o poskytnutí dotace projekt s názvem „Rozvoj lidských zdrojů...

Celý článek
  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy