Kategorie: Projekty EU

Schůzka s rodiči

Dne 16.05.2018 proběhlo v naší mateřské škole setkání s rodiči ohledně nástupu dětí do ZŠ a informací o plánovaném ozdravném výjezdu – školy v přírodě. V rámci projektu EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) nazvaného „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ připravila p. Mgr. Petra Kolouchová ze ZŠ Dubí 2 odbornou prezentaci na téma „Školní zralost“. Rodiče se seznámili se základními znaky školní zralosti,...

Celý článek

Projekt EU – „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, je zapojena do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o poskytnutí dotace projekt s názvem „Rozvoj lidských zdrojů...

Celý článek