Autor Denisa Urbanová

O autorovi

Rozloučení s předškoláky

V červnu proběhlo v naší mateřské škole slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Dopoledne se s předškoláky přišli rozloučit zástupci města Dubí a na památku každému budoucímu školáčkovi předali malý dáreček. Loučení pak pokračovalo na zahradě naší mateřské školy, kde na všechny děti čekalo velké překvapení v podobě nafukovacích hradů. Odpoledne pak již předškoláci netrpělivě vyhlíželi své rodiče, babičky, dědy a další příbuzné, kteří...

Celý článek

Návštěva policie na zahradě MŠ

V pátek 17.6. 2022 se za dětmi z naší mateřské školy zastavili pracovníci městské policie v Dubí. Po krátkém uvítání dětem nejdříve popovídali o bezpečném chování doma i venku a poté pokračovali vysvětlením základních pravidel správného přecházení silnice, s čímž souvisí i používání reflexních prvků. Nevynechali ani nutnost používání bezpečnostních pásů při jízdě v autě. Dále strážníci dětem přiblížili, co všechno jejich práce obnáší. Děti...

Celý článek

Olympiáda mateřských škol

V červnu jsme se s dětmi zúčastnily Olympiády mateřských škol, která se konala ve sportovním areálu ZŠ Dubí 2. Spolu s námi si přišla zasoutěžit mateřská škola Dubánek, Křemílek, mateřská škola Mstišov a setkali jsme se zde i se zahraničními hosty z Německa. Děti mezi sebou soutěžily ve čtyřech disciplínách. Na jednotlivých stanovištích na ně čekal hod tenisovým míčkem, běh na 40 metrů,...

Celý článek

Poznávací výlet do Prahy

Konečně se předškoláci dočkali a po dvouleté pauze vyrazili i se svými kamarády z MŠ Mstišov na poznávací výlet do Prahy. Autobus nás dovezl nad Loretánské náměstí a krátkou procházkou jsme došli až k Pražskému hradu. Výměna Hradní stráže děti úplně pohltila, že snad ani nedýchaly. Po vstupní kontrole do hradu jsme si prohlédli Katedrálu svatého Víta a hradní nádvoří. Jiřskou ulicí jsme došli do Muzea...

Celý článek

Návštěva hasičské zbrojnice v Dubí

V úterý 7.6. 2022 jsme se s dětmi vydali na návštěvu do nedaleké hasičské zbrojnice v Dubí. Tématu záchranářů jsme se věnovali celý týden a tak jsme byli zvědaví, jak si svoje zkušenosti a znalosti ověříme v praxi. Stanicí nás provázeli dobrovolní hasiči, kteří nám nejprve ukázali prostory budovy a potom předvedli ochranné obleky a různé pomůcky, které jim pomáhají při záchranářských pracích. Největší...

Celý článek

Oslava mezinárodního dne dětí

Ve středu 1.6.2022 k nám zavítalo divadlo Na klice s pohádkou Hledá se Khódl. Všechny nás moc zajímalo, kdo že je ten Khódl. Brzy jsme se dozvěděli, že se jedná o kohouta, který jednoho dne záhadně zmizel ze svého kurníku. Naštěstí v kurníku s ním bydlela i odvážná slepice Konstanc, která se rozhodla záhadu vyřešit a ztraceného kohouta najít. Nezabránil jí v tom ani...

Celý článek

Workshop v ZŠ Dubí 1

V úterý 31.5. 2022 jsme využili pozvání ZŠ Dubí 1 a vydali se s našimi předškoláky na workshop, který si pro nás připravili paní učitelky s žáky z osmých a devátých tříd. Předškoláci  tak měli možnost seznámit se s moderně vybavenými prostorami, které dětem ZŠ slouží k výuce angličtiny, informatiky, fyziky i chemie. Aktivity byly rozděleny do tří témat, ve kterých se děti mohly zábavnou...

Celý článek

Divadelní představení Broučci

V květnu jsme se s dětmi seznamovali se světem brouků a dalšího hmyzu. Zkoumali jsme broučky v trávě, pozorovali mravence v mraveništi, ztvárnili broučky různými výtvarnými technika a zpívali písničky o včelkách. Zpestřit toto zajímavé téma nám přijelo i Sváťovo dividlo s představením Broučci. Na zahradě naší mateřské školy jsme tak mohli sledovat ztvárnění klasické pohádky prostřednictvím loutek. Děti se seznámily s životem svatojánských broučků...

Celý článek

Ptačí návštěva

Ve středu 4. května nás na zahradě MŠ čekala milá návštěva. Přijel se za námi podívat pan Zdeněk Burghauser se svými opeřenými svěřenci. Děti se zábavnou formou dozvěděly zajímavé informace o různých ptácích a mohly si je také zblízka prohlédnout. Viděli jsme například puštíka, sokola, krahujce, orla, ale i úplně malinkého kanárka a krásně zbarveného papouška Aru. Vystoupení pan Burghauser ještě...

Celý článek

Čarodějnický rej

Poslední týden v dubnu jsme se ve školce věnovali čarodějům, čarodějnicím a kouzlům.. S dětmi jsme si o čarodějnicích povídali, převlékali se do kostýmů, učili se různá zaklínadla, zpívali čarodějné písně a tančili čarodějné tance. Celý týden pak vyvrcholil ve čtvrtek, kdy se naše školka proměnila v čarodějné doupě. Hned po ránu se to zde začalo plnit čaroději, čarodějnicemi, kouzelníky a ostatními pohádkovými bytostmi....

Celý článek