Pro rodiče

Co je u nás nového?

Ve čtvrtek 15. května zavítalo do naší školky sférické kino. Jen co se všichni pohodlně usadili ve…
V rámci seznamování se složkami integrovaného záchranného systému jsme s dětmi navštívili stanici dobrovolných hasičů v Dubí.…
V pátek 10. května nás navštívil ve školce včelař i s včelím úlem a včeličkami. Děti v…

Režim dne

6.00 – 8.00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám na třídy, volné hravé činnosti dle zájmu a výběru dětí, docházka dětí
8.00 – 8.30Pohybové aktivity, hudební a hudebně pohybové aktivity
8.30 – 9.00Hygiena, svačina, příprava na činnosti a aktivity
9:00 – 9:30Volné i řízené činnosti a aktivity, spontánní hry, výchovně vzdělávací činnost
9:30 – 11:30 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, popř. náhradní program
11.30 – 12.15Osobní hygiena, oběd
12:15 – 14:15 Spánek a odpočinek dětí, klidové hry a individuální činnosti pro děti s nižší potřebou spánku, nabídka zájmové činnosti v oblasti hudební, výtvarné, kognitivní, taneční, keramické, kurs angličtiny, logopedická prevence)
14:15 – 14:45 Hygiena, svačina
14:45 – 16:00 Volné i řízené činnosti, spontánní hry, pohybové aktivity, v letních měsících je využívána školní zahrada

10 dobrých rad

které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky


 • 1
  Povídejte si
  Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 • 2
  Zvykejte dítě na odloučení
  Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 • 3
  Veďte dítě k samostatnosti
  Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 • 4
  Kladná podpora
  Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 • 5
  Kritické loučení
  Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 • 6
  Talisman
  Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 • 7
  Plňte své sliby!
  Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • 8
  Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy
  Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • 9
  Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem
  Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 • 10
  Postupná adaptace dítěte
  Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

Informace o placení stravného a příspěvků

od 1. 9. 2016


 • Výše platby je uvedena na nástěnce v šatně každé třídy na příslušný měsíc
 • Platí se částka celková
 • Platba musí být připsána na účtu MŠ Cibuláček nejpozději do každého 15. dne v měsíci

Platba hotově

 • Dva dny v měsíci se vybírá, dle rozpisu, od 12-16:00 hod.
 • Ostatní dny - ráno 7-8:00 hod. (v kanceláři ved. stravování nejpozději do každého 20. dne v měsíci)

Platba na účet

Číslo účtu MŠ Cibuláček: 78-7306080287/0100
Příjmení + třída dítěte (uvést do poznámky pro příjemce)
Variabilní symbol (před první platbou vyzvednout u ved. stravování)