Kategorie: Slavíci

Záchranáři ve školce

V úterý 23.5 nás ve školce navštívili záchranáři. A protože si na záchranáře hrajeme již od minulého týdne, byli jsme na návštěvu připraveni. Snadno jsme vysypali z rukávu telefonní číslo na záchranku, ale přesto jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí týkající se pomoci druhým. Nejprve jsme si důkladně prohlédli sanitku a její vybavení, poté jsme si mohli potěžkat přístroj, který monitoruje...

Celý článek

Sférické kino v mateřské škole

V pondělí 23.5.2023 čekalo děti ve školce překvapení v podobě sférického kina. Ve velké nafukovací kopuli, která byla umístěna v herně u Kukaček, mohly děti shlédnout promítaný film s názvem Tajemství stromů. Děj nás vtáhl do kouzelného prostoru korun stromů. Prostřednictvím zvídavé berušky Dolores a svatojánského broučka Michaela se mohly děti dozvědět o fotosyntéze, struktuře stromů od kořene po listy, jak stromy získávají...

Celý článek

Návštěva u hasičů v Dubí

Ve čtvrtek 18.května jsme se s dětmi v rámci tématu IZS vydali podívat na požární stanici v Dubí. Dobrovolní hasiči si zde pro nás připravili zábavný a poučný program. Dozvěděli jsme se, co vše je náplní jejich práce, děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet ochranné obleky, které hasiči používají při zásahu. Dále nám představili jejich vozový park a ukázali a objasnili, co vše...

Celý článek

Návštěva městské policie

V pondělí 15.5.2023 k nám zavítali zástupci městské policie Dubí. Strážník Ota Rössler se věnuje preventivním programům pro děti a připravil si pro nás přednášku na téma Zásady bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou. Zábavnou formou dětem vysvětlil základní pravidla chování k cizím lidem a nechyběly ani názorné scénky, které děti velice pobavily. Po zajímavém povídání na ně čekal na zahradě MŠ strážník...

Celý článek

Vystoupení v domově pro seniory v Dubí

V pátek 12. května 2023 jsme s dětmi navštívili domov seniorů v Ruské ulici v Dubí. Chtěli jsme babičkám a dědečkům zpříjemnit čas krátkým vystoupením, které si děti nacvičily. Program jsme započali pásmem písní pěveckého sboru Cibuláček, který vede paní ředitelka Bc.Milada Minaříková. Dále následoval muzikál Popelka, ve kterém děti ukázaly jak dramatické, pěvecké tak i taneční dovednosti. Na závěr děti...

Celý článek

Čarodějný rej

Konec dubna je spojen s tradičním pálením čarodějnic. Pro nás ve školce je to příležitost, abychom si užili čarodějných her, převleků, písniček a zaříkávadel, rozvíjeli fantazii při vaření čarodějných lektvarů. Vyvrcholením celého čarodějného týdne byl jako vždy čarodějný rej, na kterém se sešly nejen čarodějnice ale i další různé nadpřirozené bytosti. Všichni dohromady jsme si pak užívali soutěže i tancování...

Celý článek

Návštěva přírodovědného kroužku

V předškolním věku jsou děti velmi empatické a otevřené světu a v mateřské škole se snažíme vytvořit v nich kladné vztahy k přírodě a všemu živému. V této snaze nám velmi pomohla návštěva chovatelského kroužku z Krupky, kterou vede pan Michal Havránek. Ve čtvrtek 27.4. jsme měli možnosti vidět na živo želvu, agamu i několik druhů hadů, o kterých jsme se také dozvěděli různé zajímavosti....

Celý článek

Projektový den – loutkohraní

Ve středu 19.4 nás ve školce čekalo dopoledne plné překvapení. Hned ráno jsme si užili maňáskové divadlo se třemi  krátkými pohádkami „O perníkové chaloupce“, kde jsme si připomněli, že nesmíme sami chodit do lesa. Druhá pohádka byla o klubíčku, které se rádo vychloubalo a poslední pohádka „O slepičce a kohoutkovi“ nám připomněla, že si máme pomáhat. Po pohádce jsme měli...

Celý článek

Mateřinka

Po tříleté odmlce se tento rok opět konal tradiční festival Mateřinka. Přehlídka dětské tvorby mateřských škol se konala dne 20. dubna, v prostorách Krušnohorského divadla v Teplicích. S dětmi jsme pečlivě nacvičovali zpěv, tanec i dramatizaci, abychom zde předvedli muzikálové ztvárnění známé pohádky „Tři oříšky pro popelku“. Snaha dětí se vyplatila a za jejich výkon sklidily v divadle velký potlesk. Festivalové...

Celý článek

Návštěva předškoláků na základních školách v Dubí1 a 2

V pondělí 3.4 a vzápětí v úterý 4.4 2023 jsme s předškoláky z naší školky navštívili obě základní školy v Dubí, abychom se před zápisem podívali, jak vypadá vyučování ve škole a na co se můžeme od září těšit. Oba dva dny jsme si společně užili nejen s připraveným programem paní učitelek ze školy, ale i se známými kamarády z naší mateřské školky, kteří...

Celý článek