Zápis dětí pro školní rok 2023/2024

Kdy ?                   10.5.2022  (středa)

Kde ?                   v ředitelně MŠ

V kolik ?            8.00 – 11.30 hod., 12.00 – 16.00 hod.

Sebou :              vyplněnou žádost + potvrzení o očkování dítěte

                          rodný list dítěte

                          občanský průkaz rodiče

                           potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci, je-li jiný

                           než zákonného zástupce

                          oprávnění k pobytu na území ČR – cizinci

 

Těšíme se na vás !