INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK

Z důvodu ochrany obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (viz opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydané MŠMT dne 3.4 2020)

Termín zápisu: 2.- 6.5. 2020

Dokumenty k zápisu:

 • žádost o přijetí do MŠ (oboustranný dokument)
 • čestné prohlášení o očkování dítěte

Tyto dokumenty získáte:

 • na www.cibulacek.cz
 • nebo osobním vyzvednutím v MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01, a to ve dnech 14.-16.4. 2020 od 8.00 hod. – 11.00 hod.
 • nebo budou k dispozici volně v deskách u hlavního vchodu do budovy MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01, od 20.4. 2020           

K odevzdání:

 • řádně vyplněná oboustranná žádost o přijetí s podpisy obou zákonných zástupců
 • kopie rodného listu dítěte
 • potvrzení o řádném očkování – buď od lékaře na žádosti, nebo čestným prohlášením zákonného zástupce (viz příloha) s kopií očkovacího průkazu
 • u cizinců – občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 školského zákona

 

Způsob odevzdání - doručení dokumentů:

 • osobním předáním ve dnech 4.–6.5. 2020 od 8.00 – 11.00 hod. do budovy MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01
 • vhozením dokumentů do schránky školy s nadpisem zápis 2020, Tovární 517, Dubí 1, 417 01, (schránka bude vybírána od 4.-6.5. 2020 každý den v 11.00 hod. za přítomnosti komise složené z ředitelky školy a zástupkyně školy)
 • poštou na adresu Mateřská škola Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01
 • datovou schránkou (ID schránky 7hjkpti)
 • e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem (mscibulacek@centrum.cz)

Vyplňte prosím řádně tiskopisy, na žádosti nutné podpisy obou rodičů, nutný platný aktuální telefonní kontakt na zákonného zástupce!

 • Po zahájení správního řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Cibuláček bez osobního kontaktu bude ředitelka školy se zákonným zástupcem telefonicky kontrolovat správnost veškerých údajů a bude telefonicky přidělovat účastníkům řízení registrační číslo.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude dne 1.6. 2020.

Místo zveřejnění seznamu po dobu 15 dnů:

 • úřední deska
 • www.cibulacek.cz

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 736 613 231.

Srdečně se na vás těšíme !