INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK

Termín zápisu: 5.5. 2022

Místo:                 ředitelna MŠ

Čas:       8,00 - 11,30 a 12,00 - 16,00 hod.

Dokumenty k zápisu:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o očkování dítěte
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém pobytu  - cizinci

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání získáte:

  • na www.cibulacek.cz

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude dne 25.5 2022.

Místo zveřejnění seznamu po dobu 15 dnů:

  • úřední deska
  • www.cibulacek.cz

Vydávání písemného rozhodnutí o nepřijetí proběhne

30.5 2022 od 10,00 hod. - 12,00 hod.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 736 613 231.

Srdečně se na vás těšíme !