INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CIBULÁČEK

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními ohledně nemoci COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 probíhat distančně bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (viz zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022 vydané MŠMT dne 5.3 2021)

Termín zápisu: 3.- 14.5. 2021

Dokumenty k zápisu:

 • žádost o přijetí do MŠ (oboustranný dokument)
 • kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty získáte:

 • na www.cibulacek.cz
 • nebo budou k dispozici volně v deskách u hlavního vchodu do budovy MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01,            od 19.4. 2020           

K odevzdání:

 • řádně vyplněná oboustranná žádost o přijetí s podpisy obou zákonných zástupců s potvrzením o řádném očkování na žádosti
 • kopie rodného listu dítěte
 • u cizinců – občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 školského zákona

 

Způsob odevzdání - doručení dokumentů:

 • osobním podáním ve škole
 • vhozením dokumentů do schránky u vchodu školy s nadpisem zápis 2021, Tovární 517, Dubí 1, 417 01, (schránka bude vybírána každý den v 11.00 hod. za přítomnosti komise složené z ředitelky školy a zástupkyně školy)
 • poštou na adresu Mateřská škola Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, 417 01 (rozhodující je datum podání na poštu)
 • datovou schránkou (ID schránky 7hjkpti)
 • e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem ! (mscibulacek@centrum.cz)

Vyplňte prosím řádně tiskopisy, na žádosti nutné podpisy obou rodičů, nutný platný aktuální telefonní kontakt na zákonného zástupce!

 • Po zahájení správního řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Cibuláček bez osobního kontaktu bude ředitelka školy se zákonným zástupcem telefonicky kontrolovat správnost veškerých údajů a bude telefonicky přidělovat účastníkům řízení registrační číslo.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude dne 31.5 2021.

Místo zveřejnění seznamu po dobu 15 dnů:

 • úřední deska
 • www.cibulacek.cz

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 736 613 231.

Srdečně se na vás těšíme !