Kategorie: Logopedie

Hláska Š

Celý článek

Hláska Č

Celý článek

Trénujeme pusinku

Obličejová gymnastika (uvolňování mluvidel) Ohrnování a zatahování rtů – střídavě, současně Pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit Sešpulit rty – roztažený úsměv (rty u sebe) Sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač) Papapapapá, bába-bába-bába, myju Míšu Volání „Uááá“, „Ííííáááá“, postupně zvětšovat čelistní úhel, rukou na krku kontrolovat křeč „Áááéééíííóóóúúú“ vázané i oddělované hlásky Madagaskar Havana a Jáva Mauglí Uana Ouvex...

Celý článek

Hláska H

House House v strouze, kousek pouze od husy se vzdálilo. Hned ji z nouze volá dlouze, pláče, že se ztratilo. Nehoda Hana má panenku, chodí s ní po venku. Panenka upadne, nechce vstát, ne a ne. Hana pannu napomene: „Nemáš kopat do kamene!“

Celý článek

Hláska K

Celý článek

Hláska L

Celý článek

Vývoj řeči v závislosti na věku

Celý článek

Hravé cvičení na rozvoj motoriky mluvidel

Celý článek

Projekt Jazykové hrátky

Již několik let se zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí. Paní učitelky, které absolvovaly studium k prohloubení odborné kvalifikace „Kurz primární logopedické prevence“ ,  se u dětí zaměřují především na procvičování správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledávání odborné péče u dětí, které vykazují některou řečovou vadu, spolupracují s odborníky z PPP Teplice. Velice důležitá je komunikace a spolupráce s rodiči ! Logopedické...

Celý článek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Již několik let se systematicky zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí a to zejména dětí ve středním a předškolním věku. Paní učitelky, které v rámci logopedické prevence s dětmi pracují získaly řádnou kvalifikaci Logopedického preventisty. Tyto paní učitelky se v rámci svých tříd u vytypovaných dětí zaměřují především na cvičení správné výslovnosti a řečového projevu. Zároveň upozorňují rodiče na vyhledání odborné péče u dětí, které vykazují některou z druhů řečových vad. Samozřejmě...

Celý článek