Hláska N

Navozování a procvičování hlásky D, T, N

hlasky-d-t-n

 

Průpravná cvičení
  
N – zasmát se, pootevřít ústa, opřít jazyk za horní dáseň, zadržet vzduch, pak přidat hlas a mluvit nosem: n n n, na na na… . Dotykem na nos ohmatávat vibraci. Volat na na na!
Slabiky: na ne nu ny …
Slova a věty: Nána, Hana, nemá, noha, nanda, Dana, cena, Tonda, buben, duben …
Hana má panenku. Nanda je venku. Jedna a jedna. To je bedna bez dna. Nechci ne, ne. V nudlové polévce jsou nudle.
Hledej slova podle slabik
Ene bene Emane,
Kdo tu babu dostane?
Ten, ten, ten,
ten musí jít z kola ven.
Hana má panenku,
chodí s ní po venku.
Panenka upadne,
nechce vstát, ne a ne.
Stala se nehoda,
není to náhoda.
Na návsi Alena
natloukla si kolena.
Na nohy ponožky,
navlékne Dana.
Na mámu nečeká,
oblékne se sama.