Hláska M

Navozování a procvičování hlásky M, P, B – odkaz:
Průpravná cvičení
 
M patří mezi nosové hlásky. Při navozování hlásky M nám může pomoci hláska A. Vyslovujeme hlásku A a pomalu zavíráme ústa, až semkneme rty k sobě. Poté zkoušíme vyslovit hlásku samostatně se semknutými rty bez pomocné hlásky A. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu.
slabiky:
ma, me, mi, mo, mu, má, mé, mí, mó, mů, mama-máma, meme-méme,
slova:
máma, mámo, máme, mami, s mámou, mapa, miska, mimino, motýl, med, mamut mává…
věty:
Máma je doma. Máme doma med. Koza mečí: mé, mé, mé. Máma má meloun. Ema má maliny.
Máme doma med,
dáme vám ho hned.
I nádobu máme,
med vám do ní dáme.
Moho máku, mnoho mouky,
máma dělá s mákem vdolky.
A my mámě pomáháme,
mákem vdolky posypáme.
Už ty vdolky máme,
my vám taky dáme.
Zdroj: