Kategorie: Informace z ředitelny

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 46/21 Přijímá se od 1.9.2021 25/21 Přijímá se od 1.9.2021 30/21 Přijímá se od 1.9.2021 47/21 Přijímá se od 1.9.2021 48/21 Přijímá se od 1.9.2021 21/21 Přijímá se od 1.9.2021 26/21 Přijímá se od...

Celý článek

Informace k provozu mateřské školy od 10.5 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády ČR ze dne 3. května 2021 informuje: mateřské školy budou od 10.května 2021 otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování

Celý článek

Informace k provozu mateřské školy od 3.5 2021

Novelizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 3.5 2021 v mateřských školách: umožňuje osobní přítomnost všech dětí v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a v Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu ve skupině či třídě, bez testování ). Stejné podmínky platí již od 26.4 2021 v kraji Karlovarském, Královehradeckém...

Celý článek

Úplata v době omezení nebo přerušení provozu školy

Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 byl přerušen rozhodnutím vlády ČR ze dne 26.2.2021 krizovým opatřením č. 200 od 27.02.2021 a jeho prodloužením do 11.4.2021. Od 12.04.2021 se dle platných opatření vlády ČR prezenčně mohly vzdělávat předškolní děti a děti IZS. Dle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ se na děti IZS...

Celý článek

Informace k otevření MŠ od 12.4 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ (dle MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR 6.dubna 2021) Umožněna osobní přítomnost jen těchto dětí: povinně předškolní – skupina max. 15 dětí skupina 15 dětí, jejichž zákonní zástupci jsou : a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní...

Celý článek

Informace k prodloužení uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.3 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila omezení provozu mateřských škol a to do 11.4 2021 v dosavadním režimu.

Celý článek

Přerušení provozu

Provoz mateřské školy Cibuláček v době prázdninových měsíců bude přerušen v době od 28.6 2021 do 6.8 2021. V době přerušení provozu bude probíhat rekonstrukce budovy.

Celý článek

Informace k prodloužení uzavření mš

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 –  do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu (tj.do 28.3.2021 bude mateřská škola...

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vážení rodiče, rádi bychom vám poskytli informace o distančním vzdělávání v naší mateřské škole. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku budeme přizpůsobovat podmínkám dítěte. Výuka předškolních dětí nebyla povinná v období jarních prázdnin, tj. od 8.3. do 12.3.2021. Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit. On-line aktivity jsou: · aktivity, které probíhají zpravidla prostřednictvím...

Celý článek

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, informace pro vás. Ve třídě Kukaček je k dnešnímu dni pozitivní na Covid 19 jedna paní učitelka.  

Celý článek