Kategorie: Logopedie

Hláska „Ž“

Celý článek

Dechová cvičení

Při řeči je velmi důležité správné dýchání, a nejen při ní. Když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat naše dýchání. Zásobování kyslíkem má vliv na funkci všech orgánů, je důležitý při správném vývoji hrudní koše, držení těla. Nejprve se musí vaše dítě naučit správně nadechovat. Cvičení je dobré provádět nejdříve vleže, vsedě a také vestoje. Pro správný nácvik je...

Celý článek

Artikulační cvičení – motorika mluvidel

Procvičování motoriky mluvidel – artikulační cvičení Než se vaše dítě začne učit výslovnost jakékoliv hlásky, je velmi důležité, aby umělo správně pohybovat jazykem a rty. Pokud je pohyblivost mluvidel jakkoliv omezená, správné vyvození hlásky se vám pravděpodobně nepodaří. Tady jsou cvičení, která můžete provádět s dítětem sami doma a opět nejlépe v rámci hry. Jazyk: Vypláznout jazyk –...

Celý článek

Hláska „G“

Hláska G Hláska G se vyslovuje stejně jako hláska K, pouze je potřeba vyslovit ji více nahlas. Hláska K je neznělá, hláska G je znělá. Většinou si dítě hlásku G osvojí automaticky ihned po vyvození hlásky K. slabiky: GA, GE, GY, GO, GU slova: gatě, gauč, golf, guláš, gumáky, gumový, gesto, generace, gazela, galon, galoše, gól, guma,...

Celý článek

Hláska „CH“

Hláska CH Hláska Ch je tvořena na měkkém patře. Někdy se stává, že dítě neumí vyslovit správně hlásku K, G, Ch. Všechny tyto tři hlásky jsou tvořeny na stejném místě. Hlásku Ch můžeme vyvodit nápodobou zvuku a to tak, že dítě zkouší napodobit zvuk, který dělá prasátko. Pozor občas se stává, že dítě při „chrochtání“ vdechuje vzduch dovnitř....

Celý článek

Hláska Š

Celý článek

Hláska Č

Celý článek

Trénujeme pusinku

Obličejová gymnastika (uvolňování mluvidel) Ohrnování a zatahování rtů – střídavě, současně Pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit Sešpulit rty – roztažený úsměv (rty u sebe) Sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač) Papapapapá, bába-bába-bába, myju Míšu Volání „Uááá“, „Ííííáááá“, postupně zvětšovat čelistní úhel, rukou na krku kontrolovat křeč „Áááéééíííóóóúúú“ vázané i oddělované hlásky Madagaskar Havana a Jáva Mauglí Uana Ouvex...

Celý článek

Hláska H

House House v strouze, kousek pouze od husy se vzdálilo. Hned ji z nouze volá dlouze, pláče, že se ztratilo. Nehoda Hana má panenku, chodí s ní po venku. Panenka upadne, nechce vstát, ne a ne. Hana pannu napomene: „Nemáš kopat do kamene!“

Celý článek

Hláska K

Celý článek