Projekt Národní plán obnovy pro rok 2022

V roce 2022 byla MATEŘSKÉ ŠKOLE CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI z MŠMT poskytnuta v rámci rozvojového programu Národního plánu obnovy dotace na neinvestiční výdaje za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Dotace byla financována Evropskou unií.