Projekt EU – „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, je zapojena do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, rozhodlo MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, o poskytnutí dotace projekt s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0006058“.

Projekt bude realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek, realizován bude v období od 01.09.2017 do 31.082019.

 

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy