Projekt EU – Šablony pro MŠ Cibuláček II

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, se zapojila do projektu Evropské Unie „Operační program Výzkum, vývoj  a  vzdělávání“. Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony pro MŠ Cibuláček II“ s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014971.

Projekt bude realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021 prostřednictvím  jednotek aktivit – šablon týkajících se profesního rozvoje pedagogů (polytechnické vzdělávání, osobnostní sociální rozvoj, vzdělání  ICT, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol),  projektových dnů a nákupu tabletů za účelem kvalitnějšího předškolního vzdělávání a prevence školního neúspěchu. Zároveň díky projektu je podpořena pracovní pozice chůvy pro děti mladší 3 let.