Využívání dotykových tabletů v předškolní výuce

Jednou z důležitých součástí činnosti mateřské školy a předškolního vzdělávání v komplexním pojetí je i zapojování ICT pomůcek do výuky. I z tohoto důvodu jsme využili možnosti dotací, poskytnutých MŠMT z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání „ v rámci projektu Šablony pro MŠ Cibuláček II“ a zakoupili 10 kusů dotykových tabletů. Již od listopadu 2019 je aktivně zapojujeme do výuky. Aktivity ICT pomáhají dětem rozvíjet digitální kompetence, které jsou v dnešní době nezbytné. Přispívají k větší individualizaci ve vzdělání. Podporují také kreativitu, logické myšlení, procvičují paměť dětí nebo jsou dobrým pomocníkem při logopedických chvilkách. V současné době nejčastěji používáme českou aplikaci „Myšák“, kde si děti hravými úkoly rozvíjí například prostorovou orientaci, základní matematické dovednosti nebo paměťové schopnosti.