Schůzka s rodiči

Dne 16.05.2018 proběhlo v naší mateřské škole setkání s rodiči ohledně nástupu dětí do ZŠ a informací o plánovaném ozdravném výjezdu – školy v přírodě.

V rámci projektu EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) nazvaného „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ připravila p. Mgr. Petra Kolouchová ze ZŠ Dubí 2 odbornou prezentaci na téma „Školní zralost“. Rodiče se seznámili se základními znaky školní zralosti, jako je sebeobsluha, sebekontrola, dodržování pravidel. Pro vstup do ZŠ jsou velmi důležité rozvinuté komunikační schopnosti, hlavně výslovnost. Rodiče byli upozorněni na nejčastější logopedické vady a jejich nápravy. Dalším důležitým znakem pro školní zralost jsou přiměřené sluchové dovednosti (počáteční hláska, slabika), zrakové vjemy – rozlišování rozdílů, zvládání základních matematických představ, pořadí, počet, více, méně. Pro úspěšný vstup do 1. třídy je také potřeba důsledně trénovat soustředění na krátkodobou činnost a pozorné naslouchání čteného textu (večerní pohádky).Na závěr společného setkání proběhla oboustranná diskuse.

 

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy