Návštěva knihovny v Dubí

V mateřské škole se snažíme u dětí probudit zájem a vztah ke knihám, což je v dnešní digitální době velmi důležité, protože čtení pomáhá dětem k rozvoji slovní zásoby a zlepšuje jejich vyjadřování. V předškolním věku se jedná především o poslech nebo prohlížení obrázků v knize. A proto jsme také uvítali pozvání do knihovny v Dubí, kde se nás ujala paní knihovnice Heidemarie Paurová. Po počátečním přivítání prostřednictvím maňáska se děti pohodlně usadily a zaposlouchaly se do vyprávění paní knihovnice, která jim zopakovala, jak se chováme ke knížkám a hned jim několik knížek představila. Ukázalo se, že některé z nich děti již dobře znaly. Dále jsme mohli vyslechnout příběh z knihy O zvědavém štěňátku. A nechyběla ani prohlídka z nabídnutých knih dle výběru dětí. Na cestu dostaly děti od paní knihovnice malou dobrotu. Paní knihovnici tímto moc děkujeme a doufáme, že časem jí přibydou noví čtenáři i z naší mateřské školy.