Kategorie: Logopedie

Hláska Ň

Navozování a procvičování hlásky Ň – odkaz: hlasky-ddttnn   Průpravná cvičení Ň – přitisknout celý jazyk k hornímu patru (případně zatlačit lžičkou) a vyslovovat jako N. Slova, věty: nikdo, někdo, něco, není, koně, Toník, kůň, káně, tůň… Toník honí koně. Nikdo není doma. Jeník má káně. Tanečník s tanečnicí krásně tančí. Ňamky, ňam, ňamky, ňam, copak já si asi dám. Poprosím...

Celý článek

Hláska Ť

Navozování a procvičování hlásky  Ď, Ť, Ň  odkaz: hlasky-ddttnn   Průpravná cvičení Ť – přitisknout celý jazyk k hornímu patru (případně zatlačit lžičkou) a vyslovovat jako T. Slova a věty:  tiká, ticho, tik, tílko, tihle, tichý, tiše, labuť, suť, kotě, nitě Děti buďte potichu. Myška chodí tiše. Pan Tichý nese štěněti kosti. Budík tiká.  Malé kotě sedí v botě, tiše kouká na pavouka,...

Celý článek

Hláska Ď

Navozování a procvičování hlásky Ď odkaz: hlasky-ddttnn     Průpravná cvičení Ď – přitisknout celý jazyk k hornímu patru (případně zatlačit lžičkou) a vyslovovat jako D. Slabiky: ďa, dě, di, ďo, ďu Slova a věty: děda, děti, dělá, chodí, vidí, hadi, ďobe, ďas, díky, ďábel… Děda dělá loď. Děti chodí k vodě. Láďa se dívá na hádě. Zahradník zasadil květinu. Dělníci dělají lopatou díru....

Celý článek

Hláska N

Navozování a procvičování hlásky D, T, N hlasky-d-t-n   Průpravná cvičení    N – zasmát se, pootevřít ústa, opřít jazyk za horní dáseň, zadržet vzduch, pak přidat hlas a mluvit nosem: n n n, na na na… . Dotykem na nos ohmatávat vibraci. Volat na na na! Slabiky: na ne nu ny … Slova a věty: Nána, Hana, nemá, noha, nanda, Dana, cena, Tonda, buben,...

Celý článek

Hláska T

Navozování a procvičování hlásky D, T, N hlasky-d-t-n     Průpravná cvičení     T – zasmát se, pootevřít ústa, opřít jazyk o horní zuby, zadržet vzduch a pak šeptem vypustit (na dlaň drženou těsně před ústy). Dělat malý traktor (šeptem): t t t. Plivat do vody (obrazně – bez plivání): tf tf tf. Plivat do dlaně (bez plivání): tf tf tf...

Celý článek

Hláska D

Navozování a procvičování hlásky D, T, N – odkaz: hlasky-d-t-n Průpravná cvičení    D – zasmát se, pootevřít ústa, opřít jazyk o horní dáseň, zadržet vzduch, pak přidat hlas a vypustit vzduch. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu. Vyslovovat slabiky: da de dy do du ád éd íd ód…. Slova a věty: Dana, doma, dáme, dáte, voda, tady, tudy, Tonda, děda, sady,...

Celý článek

Hláska B

Navozování a procvičování hlásky M, P, B – odkaz: hlasky-mbp Průpravná cvičení     B – schovat zuby, stisknout rty, zadržet vzduch, pak najednou otevřít ústa a hlasitě vypustit vzduch (na dlaň drženou těsně před ústy), přidat hlas. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu. Ovce bečící: bé bé Slova a věty: bába, bábo, báby, duben, oba, Béda Béda má buben. Bubnujeme...

Celý článek

Hláska P

Navozování a procvičování hlásky  -M, P, B  odkaz: hlasky-mbp   Hledej obrázky ke slabikám  Průpravná cvičení   P – schovat zuby, stisknout rty, zadržet vzduch, pak najednou otevřít ústa a šeptem vypustit vzduch (na dlaň drženou těsně před ústy). Kuřátka volají: pí, pí. Pokud se nedaří vyslovit hlásku P pouze nápodobou, využijte hlásku M. Dítě musí mít stisknuté rty,...

Celý článek

Hláska M

Navozování a procvičování hlásky M, P, B – odkaz: hlasky-mbp Průpravná cvičení   M patří mezi nosové hlásky. Při navozování hlásky M nám může pomoci hláska A. Vyslovujeme hlásku A a pomalu zavíráme ústa, až semkneme rty k sobě. Poté zkoušíme vyslovit hlásku samostatně se semknutými rty bez pomocné hlásky A. Dotykem ruky na krk ohmatávat vibraci hrtanu. slabiky: ma, me, mi, mo,...

Celý článek

Motorika jazyka

Pro správnou výslovnost hlásek je velice důležitá motorika mluvidel i jazyka. Hravou formou si děti mohou procvičit svůj jazýček například prostřednictvím krátké pohádky. Někteří už cvičení znají z logopedických chvilek ze školky a tak si vše mohou vyzkoušet i s Vámi doma. logo-jazýček motorika jazyka – pohádka

Celý článek