Velikonoční pohádky

Přečtěte dětem krátkou pohádku O zeleném vajíčku a zkuste se jich zeptat na otázky pod textem. Zjistíte tak, jestli zvládly pozorně poslouchat a pochopily text.

O zeleném vajíčku (Eduard Petiška)

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat zelené vajíčko.
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“
Kohoutek šel ke špačkům.
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“
Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl.“
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka.“
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr – vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod ní křupne a zbydou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.

Otázky k pohádce – Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička?

Přidáváme ještě odkaz na jednu pohádku, která se také k Velikonocům hodí.

O kohoutkovi a slepičce

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY