Zimní zpívání

No a to by nebylo, abychom nenašli nějakou písničku či básničku se stopami.

Stopy

Stopy dělá každé zvíře,
někdo v lese, někdo v díře.
Někdo malé, někdo velké,
hluboké a taky mělké.

Třeba slon, když v buši chodí,
často se on bahnem brodí.
Když vylézá z bahna ven,
pokaždé je unaven.