Červen

Měsíc červen je pro nás ve školce již měsícem, kdy přichází pomaličku léto. Vzhledem k tomu, že po karanténě ještě nemůžeme zcela volně vycházet do přírody, veškeré aktivity vycházející ze školního vzdělávacího programu vykonáváme na naší školní zahrádce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zůstat celý měsíc v tematickém bloku týkající se hmyzu. Celý měsíc si povídáme o broučcích, včelkách, beruškách nebo mravencích. Na zahrádce pozorujeme veškerý hmyz, který vyhledáváme v obrázkových encyklopediích, abychom jej dokázali pojmenovat. Společně jsme tvořili mraveniště z jehličí, malovali mravenečky z otisků vlastních prstíčků, berušky z kamínků, které jsme našli na zahrádce, vyráběli housenky z kartonu od vajec. Na interaktivní tabuli jsme sledovali vývojová stádia motýlků. S předškoláky jsme při hrách trénovali orientaci v prostoru, porovnávali velikosti broučků, počítali beruškám puntíky. Nezapomněli jsme ani na básničky a písničky, ve kterých jsme trénovali správnou výslovnost a paměť.