Květen

Měsíc květen je tématicky zaměřen na svátek maminek a povolání.V tomto období by bylo cílem pro rozvoj pohybových zdatností pro děti zvládat cvičení s různými předměty, pohybovat se v přírodním terénu (louka, les) – zvládat překážky a trénovat hrubou motoriku. Tyto dovednosti s dětmi zvládnete bez problému při procházkách nebo na dětském hřišti. Využít můžete k trénování rovnováhy odstrkovala nebo koloběžky. Pro cvičení s předměty můžete využít Youtube – cvičení s Míšou. Nezapomeňte na trénování ruček – pracovní listy zaměřené na grafomotoriku (najdete na našich stránkách).

oblasti psychologické bychom se zaměřili zejména na rozvíjení řeči. Můžete se naučit s dětmi krátkou básničku na dané téma, nápady najdete na našich stránkách. Důležité je s dětmi komunikovat podporovat jejich vyjadřování, číst knihy, nechat děti přemýšlet o přečteném textu. Zároveň bychom si s dětmi  formou her povídali o časových pojmech. Předškoláci by měli poznat hlavní části dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer,noc). V matematických představách bychom trénovali elementární počty do šesti a to především s předškoláky. Počítat můžete cokoli, kamínky, šišky, peníze, hračky….

sociální oblasti plánované cíle nelze plnit a to z důvodu izolace dětí z kolektivu. Nicméně krásný příběh, proč to tak je, najdete v této sekci příspěvků pod názvem „Co odláká Koroňáka“ ve formě komiksu.

oblasti kulturní bychom s dětmi zejména tvořili. Rozhodně bychom připravovali dárečky pro maminky, včetně  přáníček. Tvořit se dá v podstatě ze všehoJ. V malování můžete trénovat lidskou postavu (maminku, listonoše, policistu, jakékoliv povolání…) Předškoláci by měli zvládnout namalovat postavu se všemi detaily. Samozřejmě bychom nezapomněli ani na písničky. Inspirovat se můžete na našich stránkách nebo na internetu, či na Youtube.

Enviromentální oblast je pro vás nejzajímavější, protože tu plníte s dětmi jistě každý den. Společně můžete poznávat kvetoucí kytičky, sledovat jak raší listy stromům, jak kvetou,  pozorovat růst rostlinek, poslouchat zvuky přírody (ptáčky, zvířata). Rozpoznávat co do přírody patří a co naopak nepatří.

Takže držíme palce, ať si to s dětmi maximálně užijete a moc se na ně těšíme!