Pohotová ručka

Pár nápadů, jak trénovat ručičky při nácviku grafomotorických cvičení. Nezapomeňte na správný úchop!

http://www.chodimdoskoly.cz/spravny-uchop-tuzky/

Tipy na různé pracovní listy.

http://www.predskolaci.cz/tag/grafomotorika