ČARODĚJNICKÝ REJ

V úterý 30. 4. 2019 se na zahradě naší MŠ, jako předzvěst filipojakubské noci, konal čarodějnický rej.Již ráno se školka začala zaplňovat čaroději a čarodějnicemi, které se nemohli dočkat čarodějných soutěží. Jen co jsme se posilnili čarodějnickou svačinou, vydali jsme na zahradu, kde už na nás čekaly zábavné disciplíny, jako například vaření lektvaru, skákání v čarodějných pytlích, chytání ryb v čarodějném rybníčku nebo hod na cíl čarodějnými koulemi. Soutěže doprovázela hudba, která povzbuzovala všechny čaroděje a čarodějnice k lepším výkonům. Někteří z nich si také pěkně po čarodějnicku zatančili. Všichni jsme si rej pořádně užili a hladoví a unavení se již těšili do školky na kouzelný oběd, který nám připravili naše paní kuchařky.