VYSTOUPENÍ SBOREČKU CIBULÁČKU

V pondělí 20.5. 2024 vystupovaly děti ze sborečku Cibuláčku ve velkém sále Krušnohorského divadla v Teplicích na odpoledním koncertě „Kytička uvitá z písniček a tanečků“. Zpívání se dětem povedlo a potěšilo a zahřálo srdíčka celého publika. Děti si z posledního veřejného vystoupení v tomto školním roce odnesly krásný zážitek s malou odměnou.

Sbormistrině Bc. Milada Minaříková

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy