Setkání s panem starostou

V mateřské škole se s dětmi seznamujeme s místem a prostředím, kde žijí a poznáváme významná místa v našem městě. V dubnu se nám naskytla možnost navštívit pana starostu
Ing. Jiřího Kašpara na městském úřadě. Zde jsme se dozvěděli zajímavé informace o práci pana starosty a rozšířili si znalosti o našem městě. Prohlédli jsme si obřadní místnost i pracovnu pana starosty. Děti mohly dále položit panu starostovi otázky, které je zajímaly. Nakonec si prohlédly obřadní řetěz a k jejich velké radosti si jej mohly i vyzkoušet. A to nebylo vše, každý si mohl dát razítko na „doklad“. Pro děti to byl výjimečný zážitek a my za to moc děkujeme.