Hláska H

House

House v strouze, kousek pouze
od husy se vzdálilo.
Hned ji z nouze volá dlouze,
pláče, že se ztratilo.

Nehoda

Hana má panenku,
chodí s ní po venku.

Panenka upadne,
nechce vstát, ne a ne.

Hana pannu napomene:

„Nemáš kopat do kamene!“