Člověk a kůň

Ve čtvrtek 10.6 proběhl v naší školce v rámci  integrovaného bloku „Indiáni, ti se mají, celý den nic nedělají“ projektový den nazvaný „Člověk a kůň“. Děti se v průběhu 14 dní seznamovaly s indiánskou kulturou, věděly, kdo byli indiáni, v jaké části světa žili, co všechno dělali, aby přežili těžké podmínky, jak se oblékali a kdo byl jejich nejvěrnější přítel – kůň. Zároveň jsme si společně vyráběli indiánské čelenky, navlékali náhrdelníky odvahy, malovali indiánská trička a trénovali zručnost a obratnost na provazových lávkách či střílením šípů na terč.

Hned ráno jsme se společně s dětmi sešli u indiánského ohně, zopakovali si svá indiánská jména, které si děti vymyslely a poté jsme se převlékli do indiánských kostýmů a vydali se na ranč Saint Anthony v blízkosti naší mateřské školy, kde na nás již čekala majitelka ranče, paní Irenka, která představila nejen sebe, ale i své krásné koníky.

Po svačince na ranči nás čekala první část dopoledního programu, kterým byla ukázka přirozené komunikace mezi člověkem a koněm. Děti na vlastní oči viděly, jak umí koně reagovat na jednotlivé verbální, či neverbální povely paní Irenky. Následně mohly vidět základní druhy pohybu koní (krok, cval, klus) a dokonce i leh.

V druhé části programu si děti mohly vyzkoušet hřebelcování koníků a za odměnu se všechny děti mohly na koníčcích svézt. A protože k indiánům patří samozřejmě luk a šíp, vyzkoušely si děti střelbu z luku na terč.

Závěrem dopoledního programu bylo společné zpívání indiánských písniček v teepee za doprovodu kytary a dalších hudebních nástrojů. Před rozloučením jsme si společně zopakovali, co nového jsme se o koních dozvěděli a odměnou byl pro každého krásný kožený náramek s vypáleným koněm od paní Irenky.

Děti si z projektového dne odnesly spoustu zážitků, zkušenosti, jak kůň vypadá, co všechno dokáže, a že patří do společného života s člověkem.