Setkávání a spolupráce s rodiči

Dne 31.10.2018 proběhlo v naší MŠ setkání s rodiči na společné tvořivé dílničce – dýňování. V rámci projektu EU nazvaném „Rozvoj lidských zdrojů v MŠ Cibuláček“ nás navštívila paní učitelka ze ZŠ Dubí 1 Mgr. Jitka Jägerová, která si připravila pro rodiče odbornou prezentaci na téma „Emoční a sociální připravenost dětí“. Rodiče se tak seznámili se základní funkcí rodiny při výchově dítěte, s mužským a ženským vzorem, jaké vlivy na výchovu, socializaci a emoční vyspělost dítěte mají členové základní i rozšířené rodiny, jak se ovlivňují sourozenci navzájem, jaké jsou styly výchovy. Důležitým prvkem pro vstup dítěte do MŠ i ZŠ je emoční připravenost, kdy se dítě bez problémů dokáže na určitou dobu odloučit od rodičů. P. učitelka apelovala na rodiče, jak je důležité, aby děti v předškolním věku navštěvovaly mateřskou školu. Rodiče se dozvěděli, jakou funkci plní mateřská škola, jaké cíle má předškolní vzdělávání, jaký je vliv prostředí a využívání vhodných metod na sociální začlenění dítěte do kolektivu. K úspěšnému zvládnutí nástupu jak do mateřské školy, tak i do základní školy přispívají adaptační režimy a samotný přístup pedagoga. Na závěr společného setkání proběhla oboustranná diskuse, děti předvedly krátké vystoupení k oslavám Halloweenu, poté se všichni pustili do dlabání dýní a tvoření strašidýlek a netopýrů. Tvořivé odpoledne jsme si všichni v pohodové atmosféře užili a děti byly nadšené ze společných zážitků.

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy