INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Z důvodu stále se kupředu vyvíjejícím technologiím, jsme se rozhodli dát se touto cestou i my a pomalu hravou formou seznamovat děti s technickými novinkami. Již na sklonku roku 2018 jsme zakoupili MultiBoard, a zprovoznili jej ve třídě Slavíků. MultiBoard se díky svým možnostem stal pro děti nejen zábavou, ale i zdrojem mnoha důležitých informacích. Děti zde mohou společně pracovat pod vedením paní učitelek ve výukových programech pana Přikryla „Barevné kamínky“, směřovaných přímo pro rozšiřování znalostí dětí předškolního věku, jako je například porovnávání velikostí, vizualizace čísel, písmen, barev, poznávání lidových tradic, zvířat, rostlin, poslech nebo zaměřených na trénování některých dovedností jako jsou paměť, postřeh či logika.

Na základě osvědčených zkušeností s MultiBoardem ve třídě Slavíků, kde si práci s ním mohly vyzkoušet všechny děti napříč naší školkou, jsme se rozhodli zainvestovat do dalšího rozvíjení informační gramotnosti a na sklonku loňského roku 2019 jsme pořídili další MultiBoard, který je k dispozici dětem ve třídě Kukaček.