Benefiční koncert pro Teplické kočky

Dne 15. dubna 2023 děti ze sborečku Cibuláčku vystupovaly s písničkami o kočičkách na benefičním koncertě pro Teplické kočky v Gymnázium Teplice. Svými písněmi obohatily připravený pestrý kulturní program na podporu kočičího útulku v Teplicích. Poděkování patří nejen rodičům vystupujících dětí, kteří na útulek přispěli finančním darem, ale i ostatním rodičům ze školky Cibuláčku v Dubí, kteří akci podpořili formou dobrovolné charitativní sbírky potřeb pro kočky. Tato sbírka byla předána zástupkyni teplického kočičího útulku p. Smetanové. Z této akce jsme si odnesli krásný zážitek a radostný pocit, že jsme mohli pomoci dobré věci.

DĚKUJEME!