Artikulační cvičení – motorika mluvidel

Procvičování motoriky mluvidel – artikulační cvičení

Než se vaše dítě začne učit výslovnost jakékoliv hlásky, je velmi důležité, aby umělo správně pohybovat jazykem a rty. Pokud je pohyblivost mluvidel jakkoliv omezená, správné vyvození hlásky
se vám pravděpodobně nepodaří. Tady jsou cvičení, která můžete provádět s dítětem sami doma a
opět nejlépe v rámci hry.
Jazyk:
Vypláznout jazyk – olizovat spodní ret, doprava, doleva (jako když se houpe houpačka)
Olizovat horní ret doprava, doleva (špička jazyka směřuje nahoru k nosu)
Olizovat rty dokola (můžete potřít rty Nutelou, medem, marmeládou)
Udělat „bouličku“ – zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří (hrát si na opičku – tlačit jazykem uvnitř v puse pod nos, na
bradu)
Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
Hra na koníčka – „klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky
Čertík – rychle vtahovat a zatahovat jazyk dopředu a dozadu, přitom se cvrnká o horní ret, pohyb nesmí být do strany.
Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.
Malíř – jazykem jezdíme pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře (tak jako když malíř maluje strop)
Rty
Nafukování tváří – střídavě nafukovat levou a pravou tvář, obě dohromady
Špulit rty – střídavě vyslovovat hlásku O – E, U – I ( u hlásky O, U musí být rty co nejvíce našpulené, u hlásek E, I je
důležitý široký úsměv)
Posílat pusinku mamince
Pískání
Prskání – třepeme rty
Měkké patro
Je možné, že má vaše dítě nedostačující funkci patrohltanového uzávěru, který se podílí na správném usměrňování
výdechového proudu. Aby měkké patro, které se podílí na tvorbě patrohltanového uzávěru, fungovalo správně
můžete procvičovat:
Kloktání
Pití nápojů slámkou
Šeptat
Foukat brčkem do vody (dělat ve vodě bubliny)

Zdroj: Logopedonline.cz