Plán akcí březen

20.3 od 9,00        – návštěva dětí ze ZŠ Dubí 1 „ČTEME PRO RADOST“

21.3 od 9,00         – „O BROUČKOVI“ – Sváťovo divadlo v MŠ – vstupné 60,- Kč

26.3 od 15,30      – „VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA“ – tvořivé odpoledne s rodiči

27.3 od 9,00         – spolupráce se ZŠ Dubí2 – dramatizace pohádky

 

 PŘIPRAVUJEME

V měsíci dubnu si budeme povídat o domácích zvířátkách a jejich mláďatech, budeme poznávat společně náš stát a město. Budeme si hrát na čarodějnice a samozřejmě za námi přijede do školky pohádka. O dalších neplánovaných akcích budete včas informováni.