Anglická pohádka

Týden před Vánocemi nás v mateřské škole potěšila milá návštěva. Za dětmi přišli školáci ze základní školy Dubí 1 a připravili si pro ně v rámci kroužku Funny english malou ukázku jejich znalostí, které ve škole získali. Školáci dětem nejprve ukázali obrázky zvířátek a seznámili je s jejich anglickými názvy, po té zahráli pohádku, kterou děti znají pod českým názvem Boudo, budko,.. . Děti si tak mohly zopakovat anglické názvy jednotlivých zvířátek a zároveň se pobavily u známé pohádky, které všichni moc dobře rozuměly, přestože byla celá v anglickém jazyce. Po pohádce se všichni přesunuli ke stolečkům a školáci si rozdělili děti, aby jim pomáhali s jednoduchými úkoly, které si pro jejich malé kamarády připravili. Všichni si dopoledne moc užili a nás potěšilo, že jsme mohli zase po nějaké době vidět děti, které navštěvovaly naší mateřskou školu.