Rozloučení s předškoláky

Poslední úterý v červnu jsme věnovali loučení s našimi předškoláky. Jako každý rok byl program pro rozloučení nabitý. Dopoledne přišly dětem popřát hodně štěstí a úspěchů zástupkyně města Dubí paní Ilona Smítková a Eva Rigóva, které dětem na památku darovaly knihu. Program dále pokračoval na zahradě MŠ, kde na předškoláky i jejich kamarády čekalo překvapení v podobě dvou skákacích hradů. Pro všechny děti připravily paní kuchařky sladké osvěžení. Po příjemně stráveném dopoledni a odpočinku pokračovalo slavnostní odpoledne s rodiči. Odpolední program děti zahájily pěveckým vystoupením, které nacvičily s paní ředitelkou Miladou Minaříkovou, dále pro rodiče zahrály a zazpívaly muzikál Popelka. Následoval taneček, do kterého se zapojili i rodiče. Slavností program byl zakončen pasováním předškoláků na školáky. Paní učitelky představily každého předškoláka krátkou a výstižnou říkankou a ošerpovaly ho. Všichni si pak společně připili dětským šampaňským. Odpoledne dále pokračovalo volnou zábavou na zahradě MŠ. Aby však těch překvapení nebylo málo, čekalo na děti ještě jedno – přijeli za nimi koníci z ranče Saint Anthony, na kterých se děti mohly povozit. Všichni si ještě užili společnou grilovačku a pak už se děti rozloučily s rodiči a těšily se na „Přespávačku“ ve školce. Rozlučku si všichni moc užili a my našim předškolákům přejeme, aby se jim ve škole dařilo.