Sférické kino v mateřské škole

V pondělí 23.5.2023 čekalo děti ve školce překvapení v podobě sférického kina. Ve velké nafukovací kopuli, která byla umístěna v herně u Kukaček, mohly děti shlédnout promítaný film s názvem Tajemství stromů. Děj nás vtáhl do kouzelného prostoru korun stromů. Prostřednictvím zvídavé berušky Dolores a svatojánského broučka Michaela se mohly děti dozvědět o fotosyntéze, struktuře stromů od kořene po listy, jak stromy získávají energii i jak působení gravitace na listy. Děti si tak mohly zase blíže uvědomit a pochopit zákonitosti přírody jinou a poutavou formou.

  • Rubriky
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy