Vystoupení v domově pro seniory v Dubí

V pátek 12. května 2023 jsme s dětmi navštívili domov seniorů v Ruské ulici v Dubí. Chtěli jsme babičkám a dědečkům zpříjemnit čas krátkým vystoupením, které si děti nacvičily. Program jsme započali pásmem písní pěveckého sboru Cibuláček, který vede paní ředitelka Bc.Milada Minaříková. Dále následoval muzikál Popelka, ve kterém děti ukázaly jak dramatické, pěvecké tak i taneční dovednosti. Na závěr děti obdarovaly každého seniora přáníčkem, které pro ně s paní učitelkami vyrobily. Za svoji snahu děti dostaly malou sladkost, ale hlavně je odměnil úsměv a potlesk všech babiček a dědečků.