Čarodějný rej

Konec dubna je spojen s tradičním pálením čarodějnic. Pro nás ve školce je to příležitost, abychom si užili čarodějných her, převleků, písniček a zaříkávadel, rozvíjeli fantazii při vaření čarodějných lektvarů. Vyvrcholením celého čarodějného týdne byl jako vždy čarodějný rej, na kterém se sešly nejen čarodějnice ale i další různé nadpřirozené bytosti. Všichni dohromady jsme si pak užívali soutěže i tancování a za odměnu odnesli čarodějný diplom a sladkou odměnu.