Návštěva přírodovědného kroužku

V předškolním věku jsou děti velmi empatické a otevřené světu a v mateřské škole se snažíme vytvořit v nich kladné vztahy k přírodě a všemu živému. V této snaze nám velmi pomohla návštěva chovatelského kroužku z Krupky, kterou vede pan Michal Havránek. Ve čtvrtek 27.4. jsme měli možnosti vidět na živo želvu, agamu i několik druhů hadů, o kterých jsme se také dozvěděli různé zajímavosti. Nejvíce děti nadchlo, že si mohly živočichy pohladit nebo dokonce vzít do ruky. I když někteří museli trochu překonat strach, všechny děti si to moc užily a odnesly si krásný zážitek. Za to moc děkujeme panu Havránkovi a panu Pucholtovi.