Plán akcí duben

3.4  od 9,00           – návštěva první třídy v ZŠ Dubí 2  – určeno předškolákům

4.4 od 9,00            -návštěva první třídy v ZŠ Dubí 1– určeno předškolákům

5.4 od 15,30           „Velikonoční tvořivá dílnička “ – pro rodiče s dětmi

19.4  od 8,30         – „Loutkohraní“ – loutková pohádka pro všechny děti spojená s tvořením ze dřeva pro  předškoláky                             

Cena pro předškoláky110,- Kč, pro ostatní děti – 80,- Kč

26.4 od 9,00          -„ Čarodějnická pohádka“ – divadlo M – vstupné 100,- Kč

 

PŘIPRAVUJEME

V měsíci květnu si budeme hrát na dopravní policii a dopravní situace, Budeme tvořit pro dárečky pro maminky, pozorovat kvetoucí přírodu a život v trávě. Čeká nás návštěva nemocnice, divadelní představení ve školce, schůzka pro rodiče ohledně školy v přírodě. O dalších neplánovaných akcích budete včas informováni.