Jarní tvoření

Jaro ťuká na vrátka, ať je pěkná zahrádka….

V loňském roce jsme se společně zapojili  do soutěže „Vítáme jaro“. Cílem soutěže bylo společně vytvořit venkovní aranžmá na jarní téma a vyzdobit si tak školní zahrádku. Podařilo se nám uspět a umístit se na krásném desátém místě. Proto jsme se rozhodli i v tomto roce společně tvořit a jistě to zvládneme společně i bez soutěže.

Materiály, ze kterých můžeme tvořit:

  • Odpadový a recyklovatelný materiál (plast, sklo, papír, drát, plech….)
  • Přírodniny (proutky, větvičky, kamínky….)

Termín pro odevzdání vytvořených výrobků:

  • Nejpozději do 17.3 2023

Postup spolupráce:

  • Rodiče společně s dětmi vyrobí nějaký výrobek z přírodnin či odpadového materiálu a odevzdají jej třídní paní učitelce
  • Paní učitelky tvoří výrobky s dětmi v rámci MŠ
  • Společné vyzdobení venkovních prostor s dětmi

Těšíme se na vaše inspirace, náměty a spolupráci a iniciativu ve tvoření.