Přerušení provozu v prázdninových měsících

Přerušení provozu v prázdninových měsících bude v mateřské škole Cibuláček

v období od 3.7.2023 do 28.7.2023.