Rozloučení s předškoláky

V červnu proběhlo v naší mateřské škole slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Dopoledne se s předškoláky přišli rozloučit zástupci města Dubí a na památku každému budoucímu školáčkovi předali malý dáreček. Loučení pak pokračovalo na zahradě naší mateřské školy, kde na všechny děti čekalo velké překvapení v podobě nafukovacích hradů. Odpoledne pak již předškoláci netrpělivě vyhlíželi své rodiče, babičky, dědy a další příbuzné, kteří se přišli užít jejich vystoupení. Program zahájila paní ředitelka krátkým proslovem. Poté předškoláci zazpívali pásmo písniček a každá třída přednesla krátkou básničku, kterou si pro své hosty připravila. Následovalo slavností šerpování provázené krátkou říkankou složenou paní učitelkami každému předškolákovi na míru. Vrcholem slavnostního programu byl přípitek se všemi učitelkami i paní ředitelkou. Pak už byl čas užít si volného programu na naší zahradě. Pro děti zde byla připravena stanoviště, kde si mohly zastřílet z luku, vyzkoušet hod na cíl, zahrát kuželky nebo si na památku namalovat hrníček. Rodiče si mezi tím mohli v klidu popovídat s paní učitelkami. Velkým překvapením, které vykouzlilo dětem radostný úsměv na tváři, bylo několik koníků z ranče Saint Anthony, na kterých se děti mohly povozit. A protože během celého programu všem pořádně vyhládlo, byl čas na pořádnou „Grilovačku“. Po té se děti pomalu rozloučily se svými rodiči a těšily se na dobrodružné přespání ve školce“. Nejen díky krásnému počasí se slavností akce velmi vydařila a všichni jsme si ji moc užili. Všem předškolákům přejeme hodně štěstí a úspěšné vykročení do školy.