Olympiáda mateřských škol

V červnu jsme se s dětmi zúčastnily Olympiády mateřských škol, která se konala ve sportovním areálu ZŠ Dubí 2. Spolu s námi si přišla zasoutěžit mateřská škola Dubánek, Křemílek, mateřská škola Mstišov a setkali jsme se zde i se zahraničními hosty z Německa. Děti mezi sebou soutěžily ve čtyřech disciplínách. Na jednotlivých stanovištích na ně čekal hod tenisovým míčkem, běh na 40 metrů, skok do dálky a štafetový běh. Všechny děti šly do soutěží naplno a jejich snaha a bojovnost se vyplatila ve formě několika umístění. Velice úspěšná byla Viktorka Nováková ze třídy Slavíků, která získala úžasné 1. místo v běhu na 40m a 3. místo ve skoku do dálky, dalším vítězem ve třídě Slavíků byl Vojta Kallay, který se umístil na 2. místě ve skoku do dálky, neméně úspěšný byl Vojta Trumpus ze třídy Kukaček, který vybojoval 1. místo v hodu tenisovým míčkem. Všechny děti společně se umístily na nádherném 2. místě ve štafetovém běhu. Letošní Olympiáda se opravdu vydařila. Užili jsme si úžasné sportovní dopoledne a do školky sebou si odnesli spoustu krásných cen. Už se moc těšíme na další sportovní setkání s ostatními mateřskými školami zase za rok.